Doprava:

Dodání, respektive převzetí objednaného zboží, může být provedeno jedním z následujících způsobů:
− poštou doporučenou listovní zásilkou;
− osobně po poředchozí domluvě v sídle Prodávajícího;
− po předchozí domluvě s pověřeným obchodníkem Prodávajícího.

Platba:

Číslo účtu: 6450855329 / 0800
IBAN: CZ60 0800 0000 0064 5085 5329
SWIFT: GIBACZPX

Variabilní symbol: číslo objednávky